REGULAMINPOLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
www.wysylkaptakow.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest firma PEWny-Express Anna Plaskacz-Łuciuk z siedzibą w Świebodzini (adres siedziby i adres do korespondencji: Plac Wolności 11, 66-200 Świebodzin); NIP:8542076251; REGON: 081158181; adres poczty elektronicznej: swiebodzin@pew-ex.pl, telefon kontaktowy 536214392 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Usługodawca przetwarza dane osobowe za pośrednictwem Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności - gdy ma to zastosowanie - zgodnie z Rozporządzeniem RODO, dokłada należytej staranności w celu ochrony danych osobowych.

2. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

3. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym korzystanie z Usług Elektronicznych jest dobrowolne.

PRZETWARZANIE DANYCH

1. Administrator dane osobowe do wykonania usługi pozyskuje bezpośrednio od Użytkownika, który wypełnia formularz dostępny w Serwisie.

2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne.

3. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika Serwisu Internetowego mogą być przekazywane przewoźnikowi i innym podmiotom, z których skorzystanie przez Administratora jest konieczne do realizacji umowy.

PLIKI COOKIES

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy).

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (proszę kliknąć w dany link):

ŚLEDZENIE PRZESYŁKI

http://www.pocztex.pl/sledzenie-przesylek/

ZWROT POBRANIA

Zwroty pobrań realizowane są w terminie 3-5 dni roboczych liczone od dnia doręczenia przesyłki.

ZWROT PRZESYŁKI

W przypadku jakichkolwiek powodów zwrotu przesyłki, tj. odmowy jej przyjęcia przez adresata, awizacji przesyłki itp., nadawca zobowiązany jest pokryć koszty transportu w dwie strony. Opłat należy dokonywać na konto PKO BP 10 1020 5402 0000 0402 0403 3817 w tytule podając numer przesyłki.

REKLAMACJA

Reklamacje przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej pod adresem swiebodzin@pew-ex.pl
Do przyjęcia reklamacji wymagane są następujące skany dokumentów:

  • dowód nadania przesyłki = potwierdzenie jej odbioru / kopia listu przewozowego z podpisem kuriera
  • potwierdzenie wartości wysyłanej przesyłki : wydruk z aukcji, umowa kupna sprzedaży, potwierdzenie przelewu bankowego jeśli taki nastąpił lub oświadczenie o pochodzeniu ptaka z wyceną
  • protokół szkody spisany przez odbiorcę z kurierem doręczającym / lub jeśli odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki wówczas protokół spisuje nadawca z kurierem, po jej zwrocie (w przypadku uszkodzenia przesyłki)

KLAUZULA INFORMACYJNA PEWNY-EXPRESS

Skoro czytasz tę informację, skorzystałeś lub zamierzasz skorzystać z naszych usług.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej - RODO) informujemy:


1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Anna Plaskacz-Łuciuk, Pl. Wolności 11, 66-200 Świebodzin,NIP:8542076251 (zwana dalej -Pewny-Express). Kontakt:Adam Łuciuk tel. 662 289 318, email: swiebodzin@pew-ex.pl

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu wykonania usług świadczonych przez Pewny-Express, a także wykonania ciążących na Pewny-Express obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3. Pewny-Express jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim na podstawie umowy powierzenia danych(np. Firmie kurierskiej lub jej pośrednikowi)wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania dla Ciebie usługi. Ponadto Pewny-Express jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

4. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar UE. Może to jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi.

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania usługi, w związku z którą są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu wykonanej usługi. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6. W każdej chwili, zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.